Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ....din data de...............................

Partile contractante Societatea Comerciala Simpa Voyages & Events SRL cu sediul in Constanta, Str. Stefan cel Mare, nr. 19, cod unic de inregistrare 38395560, titulara a Licentei de turism INTERMEDIARA nr 743/23.01.2019, pentru Agentia de turism Simpa Turism, cu punctul de lucru in Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 32, telefon 0241/615311, fax 0241/664403, Tel RDS; 0341 415752; telefon mobil: 0722 219 729; TELEFON DE URGENTA: 0732 007 537, reprezentata prin ............................................ in calitate de Agent turism, denumita in continuare Agentia, Si Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna................................................................................................................................... domiciliat/a in............................................................................................................................
telefon..............................................posesor/posesoare a C.I./pasaport serie/nr......................................eliberata/eliberat de.........................la data de..............................au convenit la incheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.
Pachetul de servicii turistice......................................................................................................................................................................................................................................................................
care face obiectul prezentului contract a fost vandut de catre agentia Simpa Turism Constanta si organizat de Societatea Comerciala .............................................................................., 
cu sediul in..........................................................................................., CUI........................................., titulara a agentie de turism.....................................................................................................,
cu sediul in.................................................................................., telefon.............................., cu Licenta de turism............................, polita de insolvabilitate nr. .................................................. care garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu Agentia. Organizatorul este responsabil, in solidar cu Agentia, sa asigure derularea operativa a programelor si serviciilor, cu respectarea in totalitate a serviciilor prevazute in program sau comanda Turistului. In acest sens, turistii au optiunea de a se adresa fie Agentiei pentru solutionarea unui posibil diferent, fie direct organizatorului in cazul intrarii acestuia in insolventa/faliment. In calitatea sa de agentie intermediara, Agentia, Simpa Voyages & Events SRL, este obligata sa informeze corect turistii asupra serviciilor asigurate in program si conditiilor de participare la excursie. Acesta, la solicitarea turistilor, poate sa ofere informatii detaliate despre organizator.
II.Pretul
Pretul contractului:......................................................................................si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Platile se pot efectua in euro sau in lei la cursul bancii din ziua respectiva.
Avansul este:.................................................................................................................................................................., plata finala urmand a se face pana la data de:............................................
III. Drepturile si obligatiile Agentiei
1. In cazul In care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, In sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale whiteeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/Imbarcare In porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazul In care, dupa Inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute In contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata: a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare In vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate In timpul calatoriei turistice; c) In cazul In care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive Intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori In alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: a) cand neindeplinirea sau Indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului; b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, greve ale companiilor aeriane) defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate. c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
5. Agentia are obligatia sa furnizeze In scris turistului, In termen de 2 zile Inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist In fiecare dintre mijloacele de transport incluse In contract; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, In lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa Ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului; c) pentru calatoriile minorilor neInsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
6. Asigurarea medicala a turistului este optionala pentru trecerea frontierei si/sau accident, boala, deces, etc survenite in timpul excursiei. Se recomanda si incheierea asigurarii storno care prevede restituirea banilorcand nu se poate participa la excursie datorita imbolnavirilor, deceselor, accidentelor, furtul sau distrugerea pasaportului, devastarea domiciliului in urma unui incendiu, unei explozii, unui furt ori unei calamitati naturale, etc
7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Simpa Turism. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
8. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
9. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
IV. Drepturile si obligatiile turistului 
1. In cazul In care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care Indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta In scris Agentia cu cel putin 5 zile Inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si Incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, In cazul In care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili In mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
1.1. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta. 
2.In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor In Romania, respectiv: In statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei Inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera. 
3. In cazul In care preturile stabilite In contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. 
4.1.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, In termen de 5 zile calendaristice de la primirea Instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 
4.2.In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. III pct. 1. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 
4.3. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica Inaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a)sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate In virtutea contractului. 
4.4. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neIndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor In care: a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat In contract, iar Agentia a informat In scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate In ciuda oricaror eforturi depuse, In aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz In care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la capitolul III, subpunctul 4, litera b. c) anularea s-a facut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze In orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist. Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. V din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. 
6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
8. Turistul are obligatia ca la momentul inceperii calatoriei sa posede un act de identitate (carte de identitate si/sau pasaport) valabil(e) minim 6 (sase) luni de la data intrarii pe teritoriul statului respectiv. Pentru anumite destinatii nu se accepta pasaport temporar. 
9. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 
10. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare(de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
11. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.). 
12. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
13. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
14. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta. 
15. In cazul in care, pe durata desfasurarii pachetului turistic, apare o situatie ce creaza nemultumire sau o situatie ce nu corespunde cu serviciile confirmate, sau o situatie de urgenta, turistul are posibilitatea sa contacteze Agentia pe numarul de urgenta mentionat in contract, respectiv 0732.007.537
V. Renuntari, penalizari, despagubiri 
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 
Conditiile de penalizare in caz de anulare sunt urmatoarele:
a).................................din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face...............................................................................................................................................................................;
b).................................din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face.....................................................................zile calendaristice inainte de data plecarii;
c).................................din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face.....................................................................zile calendaristice inainte de data plecarii;
d).................................din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face.....................................................................zile calendaristice inainte de data plecarii;
e).................................din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de ........................zile inainte de plecare sau pentru neprezentare la program.
2.In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in contract sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la capitolul V, alineatul 1 din prezentul contract. 
3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 
4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera ( in acest caz turistul va suporta si toate cheltuielile legate de intoarcerea sa in tara, agentia neavand nici o responsabilitate). 
7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 
8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. 
9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 
10. Toate sumele mentionate la paragraful V, punctele 1,2,4 si 6 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
VI. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Datele de contact ale Agentiei sunt: adresa de corespondenta, Str Cuza Voda nr 32, Constanta, telefon 0241615311, 0722219729,email rezervari@simpa.ro, simpaturism@gmail.com. 
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
VII. Asigurari
1. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de 1.5% din valoarea totala a pachetului de servicii turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii-pentru conditii si detalii a se vedea http://www.mondial-assistance.ro/
....................Doresc incheierea nei asigurari storno....................Nu doresc incheierea nei asigurari storno
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.
IX. Durata contractului
1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre turist.
2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca contractul prezentat turistului in modalitatile prevazute mai suscontine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de turist poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare. 
3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.
X. Dispozitii finale
1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. 
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare. 
4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 
5. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei de turism. 
6. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL este operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastra personale, intelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si in cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta 
7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 
8. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Agentia,    Turist,                             
Denumirea AGENTIA SIMPA TURISM   Nume:........................................................
Reprezentantul....................................     Prenume:...................................................
Semnatura / stampila    
 
SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL
STR. CUZA VODA, NR 32, CONSTANTA
J13/3531/2017, CUI 38395560,LICENTA DE TURISM 743 - INTERMEDIARA
CONT RO37PIRB1403778154001000-LEI, CONT RO03PIRB1403778154002000-EUR
FIRST BANK
TEL : 0214/615.311 (TELEKOM), 0722.219.729 (VODAFONE) E-mail: simpaturism@gmail.com

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, GDPR) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL va informeaza dupa cum urmeaza: 

Pentru a face demersuri in vederea incheierii contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice cat si pentru executarea acestuia, precum si in vederea vanzarii de bilete de avion/cazari/alte servicii turistice (transferuri, tururi, rent a car etc), datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la numele, prenumele, data de nastere, adresa de resedinta, e-mail-ul, numarul de telefon, fotografii, cod numeric personal, sex, serie si numar de carte de identitate/pasaport, carduri de fidelitate, stare civila, varsta copii, numele copiilor, vor fi colectate si prelucrate de catre SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL. Precizam ca, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, SC SIMPA VOYAGES & EVENTS nu va putea sa va ofere serviciul cerut/ nu va putea executa contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.
 Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL pentru urmatoarele scopuri:  Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:
 - Pentru scopuri de business si administrative (in special pentru a va contacta si pentru a procesa cererile pe care le trimiteti pe site-ul nostru), pentru a ne indeplini obligatiile contractuale.   - Contractului de comercializare cu SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL la care sunteti parte ori, dupa caz, interesului legitim al SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL (exemplu:pentru a raspunde la intrebarile si mesajele dvs, pentru a pastra o evidenta a corespondentei) 
 - Indeplinirea unor obligatii legale (ex:emiterea de facturi) si cerinte ale unor autoritati  - Unor obligatii legale
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), parteneri contractuali (tour operatori, companii aeriene, hotelieri, sisteme de rezervari, consultati, experti, dezvoltatori de servicii IT, furnizori de serviii de telefonie, furnizori de servicii de contabilitate, procesatori de plati, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii email, furnizori de servicii de gazduire web, companii de asigurare), in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scourile prelucrarii. Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice si pentru executarea acestuia vor fi retinute in baza de date SC SIMPA VOYAGES SRL, pentru faza de ofertare, o perioada de timp de 90 de zile de la data emiterii ofertei, cu exceptia situatiilor in care ofertele trebuie pastrate o perioada mai lunga de timp, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si, dupa incheierea contractului, pe perioada in care sunteti client al SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL, la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL a drepturilor rezultand din contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre dvs. a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Va rugam sa aduceti la cunostinta SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL orice modificare a datelor dvs. personale. Va rugam ca, in cazul in care, in vederea executarii contractului de asigurare, ne comunicati (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa transmiteti prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti accesa site-ul nostru: https://www.simpa.ro Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati SC SIMPA VOYAGES & EVENTS SRL la adresa de e-mail : simpaturism@gmail.com cu subiectul Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus.

Am luat cunostinta despre Informare si am primit un exemplar de pe aceasta* 

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea 
*In cazul in care furnizez (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei respective.

Nume si prenume al persoanei avizate  Semnatura Data
 ...................................................   ...................................................   ...................................................